La biodiversité

La biodiversité

Tous les animaux et plantes jouent un rôle primordial dans l’écosystème, une coexistence qui a été créée par de nombreuses petites évolutions, leurs secrets se trouvent dans l’ADN. Peu importe s’il en est un Dieu derrière toutes ces espèces, car la vie s’apparut sur la terre et nous voilà, nous y sommes.

Mais l’écosystème qu’on connaît est sensible à nos déchets industriels, les animaux comme les poissons dans les rivières, les mâles sont devenus stériles, cela à cause d’un œstrogène artificiel. Même s’il existe de poissons qui changent de sexe en ayant une certaine taille, mais c’est différent dans le cas de ces poissons qui se trouvent dans les rivières

La disparation des marais, voire la disparation des grenouilles, cela a un tel impact sur l’environnement entier. L’homme se répand sans scrupules comparé aux animaux,  car les animaux trouvent une égalité, une équivalence entre les espèces. Mais l’homme n’en respecte même pas. Rien n’y justifie l’expansion de l’humanité en faisant disparaître la faune sauvage à jamais.

Les aigles royaux en Suède furent victimes d’une pollution de mercure, les œufs deviennent fragiles, même si les aigles ont été rétabli leur population, il y eut des touristes  qui s’emparaient de leurs œufs, des collecteurs d’œufs d’aigles. La population a repris ses droits, grâce à la volonté des volontiers qui ont nourri les aigles en plein hiver, mais aussi la politique sur l’environnement.

Dans l’océan trouve-t-on la chasse à la baleine, aux requins et la surpêche, cela déstabilise la biodiversité marine. La biodiversité marine qui se trouve dans une situation précaire à cause de l’homme. Il y a un espoir, il existe une volonté de volontiers et de scientifiques pour un sauvetage des espèces menacées d’extinction.

J’adore le poisson, mais j’essaye de trouver le poisson qui n’est pas en voie d’extinction. Il faut que l’homme prenne ses responsabilités pour sauver la biodiversité, voire sauver l’humanité en un terme de longtemps.  En sauvant les espèces menacées d’extinction nous nous sauverons de la même destinée. La biodiversité est élaborée par la nature et elle fonctionne à merveille sans interventions de l’homme.
_________________________________________________________________________

Alla djur och plantor spelar en viktig roll i ekosystemet, en samexistens som skapades av ett flertal smà evolutioner. Deras hemlighet finns i DNAt. Det spelar ingen roll om det var en Gud som skapade livet, ty vi är här.

Men ekosystemen som vi känner är känsliga för industriavfallen, djuren som fiskarna i floderna, hanarna har blivit sterila, pà grund av det artificiella östrogenet som sprids i floderna. Även om det finns arter som byter kön när de nàr en viss storlek, men det gäller ju inte fiskarna i floderna.

Träskens förvinnande, se grodornas försvinnande, det har en impakt pà hela omgivningen. Människan sprider ut sig utan skrupler jämfört med djuren, ty djuren finner en naturlig balans mellan arterna. Det respekterar inte människan. Ingenting justifierar människans spridande samtidigt som den vilda faunan försvinner.

I Sverige var ju kungsörnen hotad p.g.a. kvicksilvret, äggen blev sköra, det har ju blivit bättre för dem och populationen har àterigen etablerats. Det var ju turister, vissa samlare som stal äggen. Örnpopulationen har tagit igen sina rättigheter, tack vare frivilliga som lade ut kött och forskare, men även politiken.

I haven finner man valjakten, jakten pà hajarnas fenor, överfisket, det som skapar en obalans i biodiversiteten. Den marina biodiversiteten är en prekär situation p.g.a. människan. Det finns ett hopp, frivilliga och forskare arbetar för att rädda de hotade arterna.

Jag älskar fisk, men jag undviker att äta hotade arter. Människan màste ta sitt ansvar för biodiversiteten, läs rädda mänskligheten i det lànga loppet. Rädda djurlivet och vi räddar människan fràn samma öde. Den naturliga biodiversiteten har skapats av naturen och den fungerar utmärkt utan ingrepp av människan.

A propos mariadesuede

Je suis d'origine suédoise, des racines en Wallonie et en Italie. Mon plus grand intérêt est la vie sauvage et je souhaiterais essayer de sauver les animaux menacés de l'extinction.
Cet article, publié dans La nature, est tagué . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

3 commentaires pour La biodiversité

 1. Kao Holmstrom dit :

  Hela min långa kommentar försvann…vet ej vad jag gjorde….
  Här kommer en kortare variant: Djuren gör aldrig något ‘fel’ som vi människor gör, eftersom djuren inte tänker som vi gör. Hade inte vi människor funnits hade världen sett helt annorlunda ut…..
  Men vi kan leva i samklang med naturen, men tyvärr är det « money talks » och då skyr man inga medel. Det är bara att se Japans valjakt. Tur att Greenpeace ligger i farvattnen och går emellan båtarna och valarna. (Jag har stor kunskap om hur valjakten gick till på 20-30-talen, eftersom min pappa och ett par av hans bröder var valfångare. Han har berättat mycket och visat hemska bilder 😦 Jag borde skriva ett inlägg om det, men då får jag väl på pälsen bara för att jag beskriver en verklighet som existerade för 70 år sedan, då haven vimlade av val – vilket det INTE gör nu.) Min pappa berättade också om hur illa han tyckte om den plåga valarna utsattes för. Han var norrman och var bara 14 år då han gick ut på valfångst…..
  ——————————————-
  Mycket fattiga människor på landsbygden i Afrika / Asien måste svedjebränna mark för att utöka sina odlingsytor för att de blir flera och måste få mat, men det är peanuts jämfört med Mammons industriella skövling. Både till sjöss och på land. För dem är det PENGAR som gäller och det ska ske NU! De fattigaste i Afrika och Asien måste också leva med rovdjur inpå knutarna och de GÖR det…..men inte om en tiger (Asien) eller ett lehjon (Afrika) har tagit ett litet barn, vilket inte är ovanligt. Då har djuret fått smak på människokött och är fullkomligt livsfarligt. Det tar sej t.o.m in i hyddorna på nätterna. Då går man på jakt och dödar det djuret. Det kan aldrig bli fel i mina ögon. Alla arter gör allt för att skydda sej själva och sina barn.

  « Auri Sacra Famis » (latin) = Den fördömda hungern efter guld.
  « Cura, ut valeas » = Sköt om dej

  Kao

  • mariadesuede dit :

   Jag ser ju att vi är överens, de fattiga arbetar ju för att överleva, det handlar ej om girighet. Det gör däremot de multinationella företagens verksamheter.

   Den biodiversitet som finns förändras ju pga vàra mänskliga verksamheter, insekterna har ju en stor betydelse för polleneringen och andra djur.

   Valjakten i dagens läge handlar inte om överlevnad, det skulle vara intressant att läsa om valjakten fràn förr.

   Den sk « finning » som sker i Asien är fruktansvärt, ska skriva om det igen.

   Kramar Örnkramar

 2. Ping : Midsommar, Ochlerotatus sticticus och ”nymferna”! | runor

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s